Vítejte na stránkách Centra sociálních služeb Znojmo, p.o.

 

„Volná pracovní místa a vzdělávací kurzy“Seduca - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Termín: 15.09.2017 - 27.10.2017


Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením - více zde


inzerat


Jak trávit volný čas a nebýt osamělý? Pokud jste senior nebo osoba s postižením, přijďte k nám ...více zde


Odlehčovací služba plakát


 

Domov pro seniory na adrese U Lesíka 11, Znojmo dříve a dnes

V letech 1993 až 2002 bylo tohle zařízení nazývané Penzion pro důchodce a jeho zřizovatelem byl Okresní úřad ve Znojmě. Se zánikem okresních úřadů v r. 2002 převzal zřizovatelskou funkci k tomuto zařízení MěÚ Znojmo a i nadále byl ponechán statut příspěvkové organizace. Od 1.1.2004 se začal transformovat tehdejší Penzion na Domov důchodců, nejdříve I. Patro s kapacitou 43 lůžek. V roce 2005 se začalo zřizovat II. patro, s kapacitou 42 lůžek, do kterého byli postupně přijímáni jednotliví žadatelé. V r. 2007 došlo díky přijetí nového zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ke změně názvu Domova důchodců na Domov pro seniory. V Domově pro seniory ve Znojmě v té době dochází k poskytování služeb dvojího typu a to domova se zvláštním režimem – I. patro a domova pro seniory patro II. s celkovou kapacitou 85 lůžek. Dne 1.6.2007 došlo ke sloučení Domova pro seniory s Centrem sociálních služeb Znojmo, p. o. a až do dnešního dne je jeho součástí. Ve městě Znojmě vzešel požadavek na výstavbu nového Domova pro seniory, která byla oficiálně zahájena dne 10.5.2011, dokončení výstavby je očekáváno na jaře roku 2013. Kapacita bude navýšena o dalších 99 lůžek. V nové budově budou plně vybavené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Bude zde poskytována služba domov pro seniory, která je určena seniorům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné FO a nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými terénními službami sociální péče. Dále bude také rozšířena služba domov se zvláštním režimem, která je určena převážně pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou a jinými těžkými formami demence. Základní činnosti, které budou služby nabízet jsou např. poskytnutí ubytování, celodenní stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, kterými jsou např. cvičení, výlety, pečení cukroví, oslavy narozenin klientů, pořádání sportovního odpoledne, hudební a taneční odpoledne aj.

Domov pro seniory Znojmo, U Lesíka 11 – inspekce květen 2010
Výsledek:
Celkový počet hodnocených kritérií standardů kvalit  48
Celkový počet hodnocených zásadních kritérií    17
Celkový počet bodů (ze 144 b) a procent:   125=86,81 %

Sociální služba byla hodnocena – dobře.  

Odlehčovací služby , Vančurova 17, Znojmo – inspekce listopad 2010
V rámci projektu Vzdělávání pracovníků sociální péče v CSS Znojmo byly za podpory externí metodičky a pomocí pracovníků CSS Znojmo inovovány standardy kvality odlehčovacích služeb.
Výsledek:
Celkový počet hodnocených kritérií standardů kvality   48
Celkový počet hodnocených zásadních kritérií   17
Celkový počet bodů a procent:   131=90,97%
Sociální služba byla hodnocena – výborně.

Tvorba a aplikace standardů je neustálý proces na všech službách, proto děkujeme všem pracovníkům, kteří uplatňují  standardy v praxi a pomáhají tak utvářet kvalitní služby pro naše klienty.

Organizace byla úspěšná při podání dvou projektů z Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost.

Více o projektu Vzdělávání zde.

Více o projektu Komunitní plánování zde.

EUlogo

Více o projektech na stránkách Fondů Evropské Unie

PŘÍSTAVBA NOVÉHO PAVILONU DOMOVA PRO SENIORY ZNOJMO – prezentace v pdf

ADRA_colorh_na_sirku

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo hledá zájemce o pravidelnou dobrovolnickou práci